عنوان برنامه: اپیدمیولوژی و اهمیت آنمی فقر آهن

شناسه برنامه: ۳۷۱۸

تاریخ شروع برنامه: 1400/11/06

تاریخ پایان برنامه: 1402/11/06

اهداف آموزشی:

 • علل آنمی فقر آهن
 • کاهش جذب آهن
 • جراحی باریاتریک
 • اختلالات ارثی
 • توالی تست کردن
 • درمان کمبود اهن

طراح و نویسندگان برنامه:

 • خانم دکتر لیلا علیزاده

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircme.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 144

 عنوان برنامه: دیستوشی زایمان

شناسه برنامه: 3649

تاریخ شروع برنامه: 1400/10/29

تاریخ پایان برنامه: 1401/10/29

معرفی برنامه:

جلوگیری از مرگ جنین و موربیدیتی نوزاد با:

 • آشنایی با مفهوم آسفکسی و روشهای تشخیص آن
 • فراگیری روشهای ارزیابی سلامت جنین در موارد غیر زایمانی
 • فراگیری استاندارد های تفسیرنوار قلب جنین
 • شرایط انجام تستهايNST و CST و تفسیر واتخاذ تصمیم مناسب با نتایج آنها
 • ارزیابی ضربان قلب جنین حین زایمان
 • CTG
 • تعیین PH پوست سر جنین و بند ناف

اهداف برنامه:

هدف کلی:

اهداف فرعی:

طراح و نویسندگان برنامه:

 • خانم دکتر کمالی فرد

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircme.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.

6,000تومان
کد برنامه 142

عنوان برنامه: کلیات و اصول پیوند

شناسه برنامه: 3640

تاریخ شروع برنامه: 1400/10/30

تاریخ پایان برنامه: 1402/10/30

معرفی برنامه:

 • اصطلاحات رایج در زمینه پیوند 
 • تاریخچه ای از پیوند و افراد پیشرو در این زمینه در جهان و ایران 
 • ذهنیتی علمی در مورد مرگ مغزی و جایگاه و اهمییت آن در پیوند اعضا 
 • موارد منع پیوند در بیماران 
 • شرايط اهداكننده زنده غير خويشاوند كليه و بررسیهای مورد نیاز قبل از اهدا 
 • عوارض پیوند اعضا و پیوند سلولهای بنیادی خونساز
 • تفاوتهای اساسی بین پیوند اعضا و پیوند سلولهای بنیادی خونساز
 • علائم و نشانه‌های بسیار شایع پس زدن پیوند کلیه
 • علل و تفاوتهای بین انواع مختلف رد پیوند
 • کمپلکس HLA و اهییت آن در بحث پیوند را توضیح دهید
 • انواع آزمایشهای ایمونولوژیک مرتبط با پیوند

اهداف برنامه:

هدف کلی:

اهداف فرعی:

طراح و نویسندگان برنامه:

 • خانم دکتر سیما شاه محمدی

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircme.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 143

 عنوان برنامه: بیماری های گوارش و کبد در بارداری

شناسه برنامه: 3646

تاریخ شروع برنامه: 1400/10/30

تاریخ پایان برنامه: 1401/10/30

معرفی برنامه:

 • در این دوره سعی شده به دلیل اهمیت بالای بیماری های گوارش و کبد در طی بارداری کلیاتی در مورد تغییرات فیزیولوزیک نرمال گوارش و کبد در طی بارداری صحبت شود. همچنین بیماری های شایع گوارشی که ممکن است طی بارداری برای فرد اتفاق بیفتد  و نحوه رویکرد به آن هاجمع بندی شده است. در مورد بیماری های گوارشی و کبدی موجود از قبل و اثرات آن روی بارداری و نیز اثرات بارداری روی سیر این بیماری ها بحث شده است و در نهایت بیماری های گوارش و کبدی مختص بارداری مورد بحث قرار گرفته شده و سعی شده که نحوه رویکرد صحیح با هر بیماری هم مورد بحث قرار بگیرد.

اهداف برنامه:

هدف کلی:

 • آشنایی با بیماری هایگوارش و کبد د ر طی بارداری

اهداف فرعی:

 • آشنایی با تغییرات فیزیولوژیک  نرمال دستگاهگوارش و کبد در طی بارداری
 • افتراق علایمگوارشی طبیعی از علایم هشداردهنده در طی بارداری
 • آشنایی با علایم بیماری هایگوارشی شایع در طی بارداری و نحوه در مان آنها
 • آشنایی با سیر بیماری های کبد شایع در طی بارداری و نحوه در مان آنها
 • آشنایی با بیماری های کیسه صفرا و پانکراس در طی بارداری و نحوه برخورد با آنها
 • آشنایی با بیماری های کبدی مختص بارداری  و رویکرد به آنها
 • نحوه برخورد با زنان باردار مبتلا به اختلالات کبدی
 • آشنایی با سیر بیماری هایگوارشی در طی بارداری و نحوه برخورد با آنها

طراح و نویسندگان برنامه:

 • خانم دکتر لیلا علیزاده

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircme.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.

6,000تومان
کد برنامه 141

عنوان برنامه: کاردیوانکولوژی

شناسه برنامه: ۳۳۳۹

تاریخ شروع برنامه: 1400/07/10

تاریخ پایان برنامه: 1402/01/10

اهداف آموزشی:                                                       

  • Improve the care of oncology patients by increasing our understanding and ability to modify the interactions between cancer and cardiovascular health.
  • Understand the cardiac complications of cancer therapy.
  • Optimize prevention and early detection of cardiac toxicity during and after active therapy for cancer.
  • Implement effective treatments to reduce and treat cardiac sequelae of cancer treatment.
  • Facilitate education of health care providers to optimize cancer treatment while avoiding cardiac toxicity.
  • Promote translational and clinical research and basic understanding of the interactions of the heart with cancer and cancer therapy.

طراح و نویسندگان برنامه:

 • آقای دکتر محمدرضا تابان و خانم دکتر الگار انعام زاده

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircme.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.

6,000تومان
کد برنامه 140

 عنوان برنامه: تشخیص و اداره دیسترس جنین

کد برنامه: 3587

تاریخ شروع برنامه: 29/06/1400

تاریخ پایان برنامه: 29/12/1401

اهداف برنامه :

 • جلوگیری از مرگ جنین وموربیدیتی نوزاد با
 • آشنایی با مفهوم آسفکسی و روشهای تشخیص آن
 • فراگیری روشهای ارزیابی سلامت جنین در موارد غیر زایمانی
 • فراگیری استاندارد های تفسیرنوار قلب جنین
 • شرایط انجام تستهايNST و CST و تفسیر واتخاذ تصمیم مناسب با نتایج آنها
 • ارزیابی ضربان قلب جنین حین زایمان
 • CTG
 • تعیین PH پوست سر جنین و بند ناف

طراح و نویسندگان برنامه:

 • خانم دکتر کمالی فرد

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه ircme.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.

6,000تومان
کد برنامه 139

عنوان برنامه: خودآگاهی با هدف سلامت روان

کد برنامه: 5515140006

تاریخ شروع برنامه: 1400/05/16

تاریخ پایان برنامه: 1401/11/16

اهداف برنامه :

 • آشنایی با شخصیت و عناصر سازنده آن
 • آشنایی با تعریف خودآگاهی و روند ارتقاء آن در سیرتکاملی موجودات زنده
 • آشنایی با تعاریف بنیادین خودآگاهی
 • آشنایی با تعریف کامل سالمت
 • آشنایی با انواع و کارکردهای حافظه بشری
 • آشنایی با سازوکار تأثیرخودآگاهی بر سالمت روان
 • آشنایی با اجزاء تشکیل دهنده روان

طراح و نویسندگان برنامه:

 • آقای دکتر علیرضا فرنام

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircme.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.

6,000تومان
کد برنامه 138

عنوان برنامه: تصویر برداری شانه

شناسه برنامه: 3566

تاریخ شروع برنامه: 1400/05/16

تاریخ پایان برنامه: 1401/11/16

اهداف آموزشی:

 • آشنائی با روشهای جدید تصویر برداری شانه الف: آشنائی با آناتومی شانه در MRI ب: آشنائی با وارياسيون های طبیعی ج: نحوه تصویر برداری د: علائم بیماریهای شایع شانه ه: نحوه تصویر برداری

طراح و نویسندگان برنامه:

 • آقای دکترمحمد حسین دقیقی

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircme.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.

6,000تومان
کد برنامه 136

عنوان برنامه: تنبلی چشم

شناسه برنامه: 3597

تاریخ شروع برنامه: 1400/05/16

تاریخ پایان برنامه: 1401/11/16

اهداف آموزشی:

 • دوره تنبلی چشم، یک دوره آموزشی شامل تعریف، مبانی، تشخیص، درمان و یافته های جدید مربوط به تنبلی چشم می باشد که گروه های متخصص مرتبط با تنبلی چشم می توانند با فراگیری این دوره، سرویس دهی تشخیصی و درمانی به بیماران دارای تنبلی چشم و نگرش پژوهشی به این موضوع را ارتقاء بخشند. اهداف برنامه: · تعریف تنبلی چشم شامل نگرش بالینی و نگرش نوروآناتامی · طبقه بندی تنبلی چشم و انواع آن · تشخیص تنبلی چشم · درمان انواع مختلف تنبلی چشم به تفکیک نوع تنبلی چشم · مدیریت بیمار دارای تنبلی چشم

طراح و نویسندگان برنامه:

 • آقای دکتر فرشاد عسکری زاده

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircme.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.

6,000تومان
کد برنامه 137

عنوان برنامه: تغذیه سالم برای وزن گیری مناسب مادر و رشد جنین

شناسه برنامه: 3456

تاریخ شروع برنامه: 1399/10/30

تاریخ پایان برنامه: 1402/10/30

اهداف آموزشی:

 • اهداف کلی برنامه:
  • آشنا نمودن گروههای مورد هدف با اصول تغذیه صحیح در دوران بارداری و شیر دهی
 • اهداف اختصاصی برنامه:
  • کلیاتی در مورد نقش تغذیه در سر انجام بارداری و شیر دهی
  • معرفی گروههای غذایی و جانشین ها وسهم آنها
  • تشریح وزن گیری مناسب در دوران بارداری
  • توضیح تغذیه صحیح در دوران بارداری
  • آشنایی با مکمل یاری در دوران بارداری و شیر دهی
  • کلیاتی در مورد شکایات ضایع در دوران بارداری و نقش تغذیه در آن
  • شرح تغذیه در دوران شیر دهی

طراح و نویسندگان برنامه:

 • آقای دکتر علیرضا استاد رحیمی و آقای دکتر حسن فرهاد غیبی

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircme.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 135

عنوان برنامه: رفتار مطلوب حرفه ای پزشکان

شناسه برنامه: 3323

تاریخ شروع برنامه: 1399/10/30

تاریخ پایان برنامه: 1402/10/30

اهداف :

پس از پایان انتظار می رود که فراگیران:

 • میانی رفتار حرفه ای پزشکی را توضیح دهند.
 • الزامات و تعهدات مهم حرفه پزشکی را بیان نمایند.
 • ویژگی های اخلاقی شاغلین حرف پزشکی را دسته بندی نمایند.
 • در مورد ضرورت و شیوه های آموزش اخلاق حرفه ای بحث نمایند.
 • تکالیف اخلاقی ویزه حرفه مندان پزشکی در راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای اعضای سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران نقد نمایند.
 • ملاحظات اخلاقی مهم منشور حقوق بیمار را بیان نمایند.
 • حقوق بیماران، همراهان و همکاران را در محیط درمانی، اموزشی و پزوهشی توضیح دهند.

طراح و نویسندگان برنامه:

 • آقای دکتر مهران سیف فرشد

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircme.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 132

عنوان برنامه: کمر درد و اسپوندیلولیستزیس لومبوساکرال

شناسه برنامه: 3328

تاریخ شروع برنامه: 1399/10/30

تاریخ پایان برنامه: 1402/10/30

اهداف آموزشی:

 • آشنایی پزشکان رشته‌های مختلف که با کمر درد سرو کار دارند با اسپوندیلولیستزیس لومبوساکرال، علل، انواع، طبقه بندي، تشخيص، درمان دارويي، جراحي و عوارض بعد از عمل جراحي
 • در عمل جراحی اسپوندیلولیستزیس چندین عمل فیکساسیون با پدیکول اسکرو (CD) و دکمپرسیون با لامینکتومی و تخلیه دیسک در یک یا چند سطح اتفاق می‌افتد لذا عوارض متنوع ممکن است حین و بعد از عمل جراحی برای بیماران اتفاق افتد که آشنایی دخیل در کمر درد ضروریست.

طراح و نویسندگان برنامه:

 • آقای دکترعلی مشگینی

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircme.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 134

عنوان برنامه: افزایش طول تاج دندان - اندیکاسیون ها و تکنیک ها

شناسه برنامه: 3407

تاریخ شروع برنامه: 1399/10/30

تاریخ پایان برنامه: 1402/10/30

اهداف آموزشی:

 • آشنایی دندانپزشکان با اندیکاسیونها و روش های افزایش طول تاج کلینیکی دندان
 • آشنایی با ملاحظات بیولوژیک قبل از آماده سازی دندان برای درمان پروتزی)
 • آشنایی با روشهای جراحی
 • آشنایی با روشهای غیر جراحی افزایش طول تاج کلینیکی دندان
 • آشنایی با اتیولوژی دیده شدن لثه ها در حین لبخند و انواع روشهای درمانی در این کیسها

طراح و نویسندگان برنامه:

 • خانوم دکتر معموصه فرامرزی

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircme.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 133

عنوان برنامه: اخلاق و اخلاق پزشکی

شناسه برنامه: 2887

تاریخ شروع برنامه: 1399/09/26

تاریخ پایان برنامه: 1401/12/26

اهداف آموزشی:

طراح و نویسندگان برنامه:

 • آقای دکتر احد رازی

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircme.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.

6,000تومان
کد برنامه 131

امتیازات آموزش مداوم خود را در هر مکان و زمان کسب کنید

آموزش الکترونیکی، شیوه نوین آموزش

درباره ما

olumpezeshki tabriz
tabrizcme

سامانه فروش برنامه‌های غیر حضوری مرکز‌ آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی تبریز، در راستای دسترسی آسان برنامه‌های این مرکز طراحی و پیاده سازی شده است.

شبکه های اجتماعی

تمامی حقوق معنوی این سایت متعلق به مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی تبریز می‌باشد.

سامانه فروش برنامه‌های غیرحضوری مرکز آموزش مداوم تبریز