عنوان برنامه: اپیدمیولوژی و اهمیت آنمی فقر آهن

شناسه برنامه: ۳۷۱۸

تاریخ شروع برنامه: 1400/11/06

تاریخ پایان برنامه: 1401/11/06

اهداف آموزشی:

 • علل آنمی فقر آهن
 • کاهش جذب آهن
 • جراحی باریاتریک
 • اختلالات ارثی
 • توالی تست کردن
 • درمان کمبود اهن

طراح و نویسندگان برنامه:

 • خانم دکتر لیلا علیزاده

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircme.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.

6,000تومان
کد برنامه 144

 عنوان برنامه: دیستوشی زایمان

شناسه برنامه: 3649

تاریخ شروع برنامه: 1400/10/29

تاریخ پایان برنامه: 1401/10/29

معرفی برنامه:

جلوگیری از مرگ جنین و موربیدیتی نوزاد با:

 • آشنایی با مفهوم آسفکسی و روشهای تشخیص آن
 • فراگیری روشهای ارزیابی سلامت جنین در موارد غیر زایمانی
 • فراگیری استاندارد های تفسیرنوار قلب جنین
 • شرایط انجام تستهايNST و CST و تفسیر واتخاذ تصمیم مناسب با نتایج آنها
 • ارزیابی ضربان قلب جنین حین زایمان
 • CTG
 • تعیین PH پوست سر جنین و بند ناف

اهداف برنامه:

هدف کلی:

اهداف فرعی:

طراح و نویسندگان برنامه:

 • خانم دکتر کمالی فرد

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircme.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.

6,000تومان
کد برنامه 142

عنوان برنامه: کلیات و اصول پیوند

شناسه برنامه: 3640

تاریخ شروع برنامه: 1400/10/30

تاریخ پایان برنامه: 1401/10/30

معرفی برنامه:

 • اصطلاحات رایج در زمینه پیوند 
 • تاریخچه ای از پیوند و افراد پیشرو در این زمینه در جهان و ایران 
 • ذهنیتی علمی در مورد مرگ مغزی و جایگاه و اهمییت آن در پیوند اعضا 
 • موارد منع پیوند در بیماران 
 • شرايط اهداكننده زنده غير خويشاوند كليه و بررسیهای مورد نیاز قبل از اهدا 
 • عوارض پیوند اعضا و پیوند سلولهای بنیادی خونساز
 • تفاوتهای اساسی بین پیوند اعضا و پیوند سلولهای بنیادی خونساز
 • علائم و نشانه‌های بسیار شایع پس زدن پیوند کلیه
 • علل و تفاوتهای بین انواع مختلف رد پیوند
 • کمپلکس HLA و اهییت آن در بحث پیوند را توضیح دهید
 • انواع آزمایشهای ایمونولوژیک مرتبط با پیوند

اهداف برنامه:

هدف کلی:

اهداف فرعی:

طراح و نویسندگان برنامه:

 • خانم دکتر سیما شاه محمدی

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircme.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.

6,000تومان
کد برنامه 143

 عنوان برنامه: بیماری های گوارش و کبد در بارداری

شناسه برنامه: 3646

تاریخ شروع برنامه: 1400/10/30

تاریخ پایان برنامه: 1401/10/30

معرفی برنامه:

 • در این دوره سعی شده به دلیل اهمیت بالای بیماری های گوارش و کبد در طی بارداری کلیاتی در مورد تغییرات فیزیولوزیک نرمال گوارش و کبد در طی بارداری صحبت شود. همچنین بیماری های شایع گوارشی که ممکن است طی بارداری برای فرد اتفاق بیفتد  و نحوه رویکرد به آن هاجمع بندی شده است. در مورد بیماری های گوارشی و کبدی موجود از قبل و اثرات آن روی بارداری و نیز اثرات بارداری روی سیر این بیماری ها بحث شده است و در نهایت بیماری های گوارش و کبدی مختص بارداری مورد بحث قرار گرفته شده و سعی شده که نحوه رویکرد صحیح با هر بیماری هم مورد بحث قرار بگیرد.

اهداف برنامه:

هدف کلی:

 • آشنایی با بیماری هایگوارش و کبد د ر طی بارداری

اهداف فرعی:

 • آشنایی با تغییرات فیزیولوژیک  نرمال دستگاهگوارش و کبد در طی بارداری
 • افتراق علایمگوارشی طبیعی از علایم هشداردهنده در طی بارداری
 • آشنایی با علایم بیماری هایگوارشی شایع در طی بارداری و نحوه در مان آنها
 • آشنایی با سیر بیماری های کبد شایع در طی بارداری و نحوه در مان آنها
 • آشنایی با بیماری های کیسه صفرا و پانکراس در طی بارداری و نحوه برخورد با آنها
 • آشنایی با بیماری های کبدی مختص بارداری  و رویکرد به آنها
 • نحوه برخورد با زنان باردار مبتلا به اختلالات کبدی
 • آشنایی با سیر بیماری هایگوارشی در طی بارداری و نحوه برخورد با آنها

طراح و نویسندگان برنامه:

 • خانم دکتر لیلا علیزاده

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircme.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.

6,000تومان
کد برنامه 141

عنوان برنامه: کاردیوانکولوژی

شناسه برنامه: ۳۳۳۹

تاریخ شروع برنامه: 1400/07/10

تاریخ پایان برنامه: 1401/07/10

اهداف آموزشی:                                                       

  • Improve the care of oncology patients by increasing our understanding and ability to modify the interactions between cancer and cardiovascular health.
  • Understand the cardiac complications of cancer therapy.
  • Optimize prevention and early detection of cardiac toxicity during and after active therapy for cancer.
  • Implement effective treatments to reduce and treat cardiac sequelae of cancer treatment.
  • Facilitate education of health care providers to optimize cancer treatment while avoiding cardiac toxicity.
  • Promote translational and clinical research and basic understanding of the interactions of the heart with cancer and cancer therapy.

طراح و نویسندگان برنامه:

 • آقای دکتر محمدرضا تابان و خانم دکتر الگار انعام زاده

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircme.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 140

 عنوان برنامه: تشخیص و اداره دیسترس جنین

کد برنامه: 3587

تاریخ شروع برنامه: 29/06/1400

تاریخ پایان برنامه: 29/12/1401

اهداف برنامه :

 • جلوگیری از مرگ جنین وموربیدیتی نوزاد با
 • آشنایی با مفهوم آسفکسی و روشهای تشخیص آن
 • فراگیری روشهای ارزیابی سلامت جنین در موارد غیر زایمانی
 • فراگیری استاندارد های تفسیرنوار قلب جنین
 • شرایط انجام تستهايNST و CST و تفسیر واتخاذ تصمیم مناسب با نتایج آنها
 • ارزیابی ضربان قلب جنین حین زایمان
 • CTG
 • تعیین PH پوست سر جنین و بند ناف

طراح و نویسندگان برنامه:

 • خانم دکتر کمالی فرد

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه ircme.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.

6,000تومان
کد برنامه 139

عنوان برنامه: خودآگاهی با هدف سلامت روان

کد برنامه: 5515140006

تاریخ شروع برنامه: 1400/05/16

تاریخ پایان برنامه: 1401/11/16

اهداف برنامه :

 • آشنایی با شخصیت و عناصر سازنده آن
 • آشنایی با تعریف خودآگاهی و روند ارتقاء آن در سیرتکاملی موجودات زنده
 • آشنایی با تعاریف بنیادین خودآگاهی
 • آشنایی با تعریف کامل سالمت
 • آشنایی با انواع و کارکردهای حافظه بشری
 • آشنایی با سازوکار تأثیرخودآگاهی بر سالمت روان
 • آشنایی با اجزاء تشکیل دهنده روان

طراح و نویسندگان برنامه:

 • آقای دکتر علیرضا فرنام

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircme.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.

6,000تومان
کد برنامه 138

عنوان برنامه: تصویر برداری شانه

شناسه برنامه: 3566

تاریخ شروع برنامه: 1400/05/16

تاریخ پایان برنامه: 1401/11/16

اهداف آموزشی:

 • آشنائی با روشهای جدید تصویر برداری شانه الف: آشنائی با آناتومی شانه در MRI ب: آشنائی با وارياسيون های طبیعی ج: نحوه تصویر برداری د: علائم بیماریهای شایع شانه ه: نحوه تصویر برداری

طراح و نویسندگان برنامه:

 • آقای دکترمحمد حسین دقیقی

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircme.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.

6,000تومان
کد برنامه 136

عنوان برنامه: تنبلی چشم

شناسه برنامه: 3597

تاریخ شروع برنامه: 1400/05/16

تاریخ پایان برنامه: 1401/11/16

اهداف آموزشی:

 • دوره تنبلی چشم، یک دوره آموزشی شامل تعریف، مبانی، تشخیص، درمان و یافته های جدید مربوط به تنبلی چشم می باشد که گروه های متخصص مرتبط با تنبلی چشم می توانند با فراگیری این دوره، سرویس دهی تشخیصی و درمانی به بیماران دارای تنبلی چشم و نگرش پژوهشی به این موضوع را ارتقاء بخشند. اهداف برنامه: · تعریف تنبلی چشم شامل نگرش بالینی و نگرش نوروآناتامی · طبقه بندی تنبلی چشم و انواع آن · تشخیص تنبلی چشم · درمان انواع مختلف تنبلی چشم به تفکیک نوع تنبلی چشم · مدیریت بیمار دارای تنبلی چشم

طراح و نویسندگان برنامه:

 • آقای دکتر فرشاد عسکری زاده

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircme.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.

6,000تومان
کد برنامه 137

عنوان برنامه: تغذیه سالم برای وزن گیری مناسب مادر و رشد جنین

شناسه برنامه: 3456

تاریخ شروع برنامه: 1399/10/30

تاریخ پایان برنامه: 1401/10/30

اهداف آموزشی:

 • اهداف کلی برنامه:
  • آشنا نمودن گروههای مورد هدف با اصول تغذیه صحیح در دوران بارداری و شیر دهی
 • اهداف اختصاصی برنامه:
  • کلیاتی در مورد نقش تغذیه در سر انجام بارداری و شیر دهی
  • معرفی گروههای غذایی و جانشین ها وسهم آنها
  • تشریح وزن گیری مناسب در دوران بارداری
  • توضیح تغذیه صحیح در دوران بارداری
  • آشنایی با مکمل یاری در دوران بارداری و شیر دهی
  • کلیاتی در مورد شکایات ضایع در دوران بارداری و نقش تغذیه در آن
  • شرح تغذیه در دوران شیر دهی

طراح و نویسندگان برنامه:

 • آقای دکتر علیرضا استاد رحیمی و آقای دکتر حسن فرهاد غیبی

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircme.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.

6,000تومان
کد برنامه 135

عنوان برنامه: رفتار مطلوب حرفه ای پزشکان

شناسه برنامه: 3323

تاریخ شروع برنامه: 1399/10/30

تاریخ پایان برنامه: 1401/10/30

اهداف :

پس از پایان انتظار می رود که فراگیران:

 • میانی رفتار حرفه ای پزشکی را توضیح دهند.
 • الزامات و تعهدات مهم حرفه پزشکی را بیان نمایند.
 • ویژگی های اخلاقی شاغلین حرف پزشکی را دسته بندی نمایند.
 • در مورد ضرورت و شیوه های آموزش اخلاق حرفه ای بحث نمایند.
 • تکالیف اخلاقی ویزه حرفه مندان پزشکی در راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای اعضای سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران نقد نمایند.
 • ملاحظات اخلاقی مهم منشور حقوق بیمار را بیان نمایند.
 • حقوق بیماران، همراهان و همکاران را در محیط درمانی، اموزشی و پزوهشی توضیح دهند.

طراح و نویسندگان برنامه:

 • آقای دکتر مهران سیف فرشد

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircme.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.

6,000تومان
کد برنامه 132

عنوان برنامه: کمر درد و اسپوندیلولیستزیس لومبوساکرال

شناسه برنامه: 3328

تاریخ شروع برنامه: 1399/10/30

تاریخ پایان برنامه: 1401/10/30

اهداف آموزشی:

 • آشنایی پزشکان رشته‌های مختلف که با کمر درد سرو کار دارند با اسپوندیلولیستزیس لومبوساکرال، علل، انواع، طبقه بندي، تشخيص، درمان دارويي، جراحي و عوارض بعد از عمل جراحي
 • در عمل جراحی اسپوندیلولیستزیس چندین عمل فیکساسیون با پدیکول اسکرو (CD) و دکمپرسیون با لامینکتومی و تخلیه دیسک در یک یا چند سطح اتفاق می‌افتد لذا عوارض متنوع ممکن است حین و بعد از عمل جراحی برای بیماران اتفاق افتد که آشنایی دخیل در کمر درد ضروریست.

طراح و نویسندگان برنامه:

 • آقای دکترعلی مشگینی

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircme.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.

6,000تومان
کد برنامه 134

عنوان برنامه: افزایش طول تاج دندان - اندیکاسیون ها و تکنیک ها

شناسه برنامه: 3407

تاریخ شروع برنامه: 1399/10/30

تاریخ پایان برنامه: 1401/10/30

اهداف آموزشی:

 • آشنایی دندانپزشکان با اندیکاسیونها و روش های افزایش طول تاج کلینیکی دندان
 • آشنایی با ملاحظات بیولوژیک قبل از آماده سازی دندان برای درمان پروتزی)
 • آشنایی با روشهای جراحی
 • آشنایی با روشهای غیر جراحی افزایش طول تاج کلینیکی دندان
 • آشنایی با اتیولوژی دیده شدن لثه ها در حین لبخند و انواع روشهای درمانی در این کیسها

طراح و نویسندگان برنامه:

 • خانوم دکتر معموصه فرامرزی

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircme.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.

6,000تومان
کد برنامه 133

عنوان برنامه: اخلاق و اخلاق پزشکی

شناسه برنامه: 2887

تاریخ شروع برنامه: 1399/09/26

تاریخ پایان برنامه: 1401/06/26

اهداف آموزشی:

طراح و نویسندگان برنامه:

 • آقای دکتر احد رازی

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircme.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.

6,000تومان
کد برنامه 131

عنوان برنامه: حقوق و قوانین حرفه ای جامعه پزشکی

کد برنامه: 551519906

تاریخ شروع برنامه: 1399/08/24

تاریخ پایان برنامه: 1401/06/24

اهداف آموزشی:

 • ضرورت علم حقوق
 • مسئولیت جزایی پزشکی (جرائم عمدی پزشکی) در ایران
 • مسئولیت انتظامی پزشکی در ایران
 • گواهی فوت و جواز دفن
 • مراجع شکایات پزشکی

طراح و نویسندگان برنامه:

 • آقای دکتر حسین نامدار

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircme.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.

6,000تومان
کد برنامه 130

6,000تومان
کد برنامه 127

6,000تومان
کد برنامه 128

عنوان برنامه: اداره بیماریهای پستان

کد برنامه: 551519907

تاریخ شروع برنامه: 1399/05/26

تاریخ پایان برنامه: 1401/11/26

اهداف آموزشي

 • آشنایی با آناتومی پستان
 • آشنایی با تغییرات پستان
 • آشنایی با بیماری های خوش خیم پستان
 • نحوه انجام ماموگرافی
 • نحوه انجام سونوگرافی
 • آشنایی با اندیکاسیون های ام ار ای
 • آشنایی با مشکلات شیردهی

طراح و نویسندگان برنامه:

 • خانم دکتر بهناز صادق زاده اسکوئی

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircme.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.

6,000تومان
کد برنامه 129

عنوان برنامه: تجویز منطقی دارو در بیماری های روانپزشکی

کد برنامه: 551519904

تاریخ شروع برنامه: 1399/05/07

تاریخ پایان برنامه: 1402/05/07

اهداف آموزشی

 • مرور کلی تجویز منطقی دارو و اداره ی بیماران پسیکوتیک
 • مرور کلی تجویز منطقی دارو در شایع ترین اختلالات خلقی
 • مرور کلی تجویز منطقی دارو در شایع ترین اختلالات اضطرابی
 • مرور کلی تجویز منطقی دارو و راهنمایی های درمانی در شایع ترین اختلالات جنسی

طراح و نویسندگان برنامه:

 • آقای دکتر یونس نابدل
 • آقای دکتر علیرضا فرنام

آزمون برنامه:

شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircme.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.

6,000تومان
کد برنامه 126

عنوان برنامه: نوروپاتی های اتوایمیون

کد برنامه: 881519903

تاریخ شروع برنامه: 1399/04/11

تاریخ پایان برنامه: 1402/04/11

اهداف :

 • تشخیص و درمان صحیح نوروپاتی های اتوایمیون حاد و مزمن

طراح و نویسندگان برنامه:

 • دکتر هرمز آیرملو
 • دکتر محمد یزدچی

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircme.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 125

عنوان برنامه: تظاهرات جلدی بیماریهای بافت همبند

کد برنامه: 551519901

تاریخ شروع برنامه: 1399/03/31

تاریخ پایان برنامه: 1402/03/31

اهداف :

 • آشنایی با برخی از مهمترین بیماری های بافت همبند
 • بررسی مختصر تظاهرات مختلف این بیماری ها
 • بررسی مفصل تظاهرات پوستی و پاتوژنز این بیماری ها
 • روشهای تشخیص و درمان تظاهرات پوستی

    طراح و نویسندگان برنامه:

 • دکتر ارمغان قره آغاجی زارع

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircme.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 123

عنوان برنامه: پنومونی

کد برنامه: 551519902

تاریخ شروع برنامه: 1399/03/31

تاریخ پایان برنامه: 1402/03/31

اهداف :

 • افزایش دقت تشخیص پنومونی
 • تصمیم گیری درست درمان سرپایی یا بستری بیماران مبتلا به پنومونی
 • مصرف صحیح آنتی بیوتیک ها در درمان پنومونی کسب شده از اجتماع
 • تشخیص و شروع به موقع درمان توسط پزشکان خانواده
 • اقدامات لازم برای پیشگیری

طراح و نویسندگان برنامه:

 • آقای دکتر ابوالفضل پور حسن
 • آقای دکتر وحید زرین تن

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircme.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 124

عنوان برنامه: ﮐﻤﮏ ﻫﺎی اوﻟیه در ﺳﻮاﻧﺢ

کد برنامه: 551519737

تاریخ شروع برنامه: 1398/11/11

تاریخ پایان برنامه: 1401/11/11

اهداف :

 • آشنایی با انواع سوختگی ها
 • آشنایی با انواع مسمومیت ها و تداخلات دارویی
 • تروما حوادث ترافیکی
 • آشنایی با کمک های اولیه در بلایای طبیعی
 • آشنایی با اصول اساسی امداد و کمک های اولیه

طراح و نویسندگان برنامه:

 • آقای دکتر صمد شمس وحدتی
 • آقای دکتر علیرضا علا

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircmelms.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 122

عنوان برنامه: ارﺗﺒﺎط ﮐﺎدر درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران

کد برنامه: 551519803

تاریخ شروع برنامه: 1398/10/17

تاریخ پایان برنامه: 1401/10/17

بعد از این ارائه کوتاه ، شما قادر خواهید بود:

 • برخی ملاحظات مهم در مورد ارزیابی مهارتهای ارتباطی را لیست نمایید.
 • مدلهای و چهارچوب های ارتباطی مختلف را با هم مقایسه نمایید.
 • روشهای مختلف ارزیابی مهارتهای ارتباطی را از هم افتراق دهید.

طراح و نویسندگان برنامه:

 • خانم دکتر سعیده غفاری فر
 • خانم دکتر فاطمه رنجبر

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircmelms.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 121

عنوان برنامه: مفاهیم پایه و پیشرفته تهویه مکانیکی

کد برنامه: 551519824

تاریخ شروع برنامه: 1398/10/01

تاریخ پایان برنامه: 1401/10/01

انتظار می رود در پایان دوره فراگیران عزیز با مفاهیم زیر آشنا شوند:

 • اصول اولیه سیستم تنفس،
 • مکانیک ریه،
 • اندکس‌های ریوی،
 • فیزیولوژی تنفس،
 • انواع تنفس،
 • انواع روش‌های کمک تهویه‌ای،
 • انواع ونتیلاتور،
 • اندیکاسینون‌های انتوباسیون،
 • مدهای مختلف ونتیلاتور،
 • settingاولیه دستگاه ونتیلاتور،
 • روند جداسازی بیمار از ونتیلاتور
 • خارج کردن لوله تراشه از راه هوایی بیمار

طراح و نویسندگان برنامه:

 • آقای دکتر سید هادی ثقلینی
 • آقای دکتر عطا محمودپور
 • آقای دکتر مهدی نظری

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircmelms.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 120

عنوان برنامه: ﻋﻮارض، ﺗﺪاﺧﻞ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ‌ﻫﺎ

کد برنامه: 551519731

تاریخ شروع برنامه: 1398/09/01

تاریخ پایان برنامه: 1401/09/01

اهداف برنامه:

در پایان این دوره انتظار می رود مشمول بتواند:

 • آشنایی با مهم ترین داروهای ضدمیکروبی و ساختمان و عملکرد آنها
 • آشنایی با مقاومت علیه آنتی بیوتیک ها
 • آشنایی با کاربرد بالینی آنتی بیوتیک ها

طراح و نویسندگان برنامه:

 • آقای دکتر رضا قطاسلو

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircmelms.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 119

عنوان برنامه: ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ، اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژی و روش‌ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ

کد برنامه: 551519822

تاریخ شروع برنامه: 1398/08/23

تاریخ پایان برنامه: 1401/08/23

اهداف برنامه:

در پایان این دوره انتظار می رود مشمول بتواند:

 • مرور كليات بيماري هپاتيت بخصوص هپاتيت هاي ويروسي
 • مرور جزيي تر هپاتيت بي حاد ومزمن
 • آشنايي با روشهاي تشخيصي بيماري هپاتيت بي
 • آشنايي با اصول پيشگيري از هپاتيت بي
 • آشنايي با اصول درمان هپاتيت بي مزمن
 • آشنايي با داروهاي موجود در درمان هپاتيت بي مزمن

طراح و نویسندگان برنامه:

 • آقای دکتر ابوالفضل پورحسن
 • آقای دکتر وحید زرین تن

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircmelms.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 118

عنوان برنامه: ﻫﻠﯿﮑﻮﺑﺎﮐﺘﺮ ﭘﯿﻠﻮری

کد برنامه: 551519829

تاریخ شروع برنامه: 1398/08/26

تاریخ پایان برنامه: 1401/08/26

اهداف برنامه:

 • در مورد نحوه تشخیص عفونت های میکروب و درمان هایی که برای این میکروب وجود داره در طی دوره صحبت کنیم.
 • انتظاری که داریم این است که  در پایان این دوره ما بتوانبم بفهمیم که این میکروب چگونه وارد بدن انسان می شود، و چگونه باعث بیماری های مختلف می شود .
 • چه زمان برای یک فرد تست های تشخیصی را درخواست کنیم. و تفسیرش چگونه است.
 • بعد از این که تست کردیم کدام افراد نیاز به درمان دارند و اگر درمان برای آن ها شروع کردیم چه افرادی نیاز به تست کردن بعد از درمان برای تشخیص ریشه کنی همچنین سعی کردیم ارتباط هلیکوباکتر پیلوری با زخم های توتنم، ارتباطش با کنسر های گوارشی و همچنین ارتباطش با آزوفاژیت رفلاکسی را بررسی کنیم و در مورد آن ها هم علت های ایجاد و نحوه تشخیص و درمان صحبت های کافی را داشته باشیم.

طراح و نویسندگان برنامه:

 • خانم دکتر لیلا علیزاده

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircmelms.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 117

عنوان برنامه: ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﮐﺎﻧﺴﺮﻫﺎي ﮐﻮﻟﻮرﮐﺘﺎل

کد برنامه: 551519820

تاریخ شروع برنامه: 1398/08/25

تاریخ پایان برنامه: 1401/08/25

اهداف برنامه:

 در پايان اين دوره  انتظار ميرود  مشمول قادر باشد:

 • غربالگری کانسرهای کولورکتا را بیان نماید.
 • روش های اندوسکوپیک را شرح دهید.
 • روش های رادیولوژیک را شرح دهد.
 • برنامه ریزی برای غربالگری را شرح دهد.

طراح و نویسندگان برنامه:

 • خانم دکتر بیتا سپهری

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircmelms.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 116

عنوان برنامه: ضایعات شایع در حفره های دهان

کد برنامه: 551519823

تاریخ شروع برنامه: 1398/08/28

تاریخ پایان برنامه: 1401/08/28

اهداف برنامه:

در پایان این دوره انتظار می رود مشمول بتواند:

 • عفونت ویروس هرپس سیمپلکس را توضیح دهد.
 • گرانولومای تروماتیک زخمی را بیان نماید.
 • کیست های فکین و بافت های نرم اطراف آن را را بیان کند.
 • ادنتوژنیک میگزوما را بیان کن
 • د.استئوماها را بیان کند.

طراح و نویسندگان برنامه:

 • خانم دکتر آیلا بهرامیان

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircmelms.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 115

عنوان برنامه: ارزیابی و توانبخشی سیستم وستیبولار

کد برنامه: 551519831

تاریخ شروع برنامه: 1398/08/25

تاریخ پایان برنامه: 1401/08/25

اهداف برنامه:

 • آشنایی همکاران و دانشجویان شنوایی شناسی و پزشکان گوش و حلق و بینی و پزشکان اطفال با اهمیت سیستم وستیبولار محیطی و مرکزی در حفظ تعادل
 • آشنایی با علائم بیماران سرگیجه ای با منشا سیستم وستیبولار جهت افتراق علل سرگیجه
 • آشنایی با نحوه ارزیابی سیستم وستیبولار در بیماران سرگیجه ای
 • آشنایی با بیماری های درگیرکننده سیستم وستیبولار محیطی و مرکزی و علائم هر کدام
 • آشنایی با ماهیت و تمرینات توانبخشی وستیبولار و نحوه انجام آن در بیماران مبتلا به سرگیجه با منشا سیستم وستیبولار

طراح و نویسندگان برنامه:

 • خانم دکتر فاطمه جعفرلو

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircmelms.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 114

عنوان برنامه: ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﭘﺮﺳﺘﺎری از ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ

کد برنامه: 551519816

تاریخ شروع برنامه: 1398/07/29

تاریخ پایان برنامه: 1401/07/29

اهداف برنامه:

از فراگیران انتظار می رود در پایان مطالعه این بخش قادر باشند:

 • سوختگی را تعریف نموده و انواع سوختگی را بیان کنند.
 • شدت سوختگی را با توجه به درصد و عمق سوختگی طبقه بندی کنند.
 • ویژگی های سوختگی را در سالمندان و کودکان و بالغین مقایسه کنند.
 • درصد سوختگی را بر اساس قانون نه و لاندر برودر تعیین کنند.
 • عمق زخم سوختگی را بر اساس درجه آسیب بافتی به انواع درجهI,II,III طبقه بندی کند و ویژگی های هر زخم را شرح دهند.
 • قسمت های مختلف بافت آسیب دیده را نام ببرند.
 • اثرات موضعی و سیستمیک یک سوختگی وسیع را شرح دهند
 • فرایند پرستاری در مراقبت از بیماران سوختگی را شرح دهند.

طراح و نویسندگان برنامه:

 • خانم دکتر مژگان لطفی

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircmelms.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 113

عنوان برنامه: اداره درمان بیماري آندومتریوز

کد برنامه: 551519805

تاریخ شروع برنامه: 1398/07/29

تاریخ پایان برنامه: 1401/07/29

اهداف برنامه:

 • در پايان اين دوره  انتظار ميرود  دانشجو قادر باشد:
 • تئوری های ایجاد آندومتریوز ذکر ببرد. علائم کلاسیک اندومتریوز ذکر نمایید. با ارزیابی های آزمایشگاهی آندومتریوز آشنا شود. درمان دارویی اولیه آندومتریوز ذکر نماید.

طراح و نویسندگان برنامه:

 • خانم دکتر بهناز صادق زاده اسکوئی

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircmelms.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 112

عنوان برنامه: رینیت آلرژیک

کد برنامه: 551519818

تاریخ شروع برنامه: 1398/07/06

تاریخ پایان برنامه: 1401/07/06

اهداف برنامه:

رینیت آلرژیک از شیوع بالایی برخوردار بوده و علت مراجعه بسیاری از بیماران به پزشک می‌باشد. با توجه به افزایش شیوع این بیماری در دهه‌های اخیر این برنامه با هدف تبیین فیزیوپاتولوژی و مراحل مختلف تشخیص و درمان این بیماری تهیه شده است و با مطالعه آن انتظار می‌رود اهداف زیر کسب گردد.

 • همکاران محترم بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک را با توجه به شکایت‌های بیماران و معاینه مناسب تشخیص دهند.
 • از اقدامات تشخیصی مناسب استفاده نمود و از درخواست‌های رادیولوژی و آزمایش‌ها اضافی خودداری نمایند.
 • با توجه به تشخیص و شدت بیماری درمان مناسب را برای بیماران انتخاب و تجویز نمایند.
 • با تشخیص‌های افتراقی رینیت آلرژیک آشنا شوند.
 • مواردی را که باید بیماران را به آلرژیست یا متخصص گوش وحلق و بینی یا سایر همکاران ارجاع دهند بشناسند.
 • با انواع داروهای مورد استفاده در درمان رینیت آلرژیک و نحوه تجویز صحیح آنها آشنا شوند.

طراح و نویسندگان برنامه:

 • دکتر جواد احمدیان هریس

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircmelms.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 111

عنوان برنامه: ساکشن راه هوایی در نوزادان

کد برنامه: 551519821

تاریخ شروع برنامه: 1398/07/02

تاریخ پایان برنامه: 1401/07/02

اهداف برنامه:

 • در پایان انتظار می رود فراگیر محترم بتواند:
 • هدف از ساکشن راه های هوایی را شرح دهد.
 • اندیکاسیونهای ساکشن راه های هوایی را نام ببرد.
 • وسایل و مراحل انجام ساکشن تراشه به روش باز را توضیح دهد.
 • وسایل و مراحل انجام ساکشن تراشه به روش بسته را توضیح دهد.
 • وسایل و مراحل انجام ساکشن دهان و بینی را توضیح دهد.
 • احتیاطات قبل، حین و بعد ساکشن را شرح دهد.
 • مدیریت درد در ساکشن را توضیح دهد.

طراح و نویسندگان برنامه:

 • دکتر لیلا ولیزاده
 • دکتر راحله جانانی

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircmelms.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 110

عنوان برنامه: ﺗﺮوﻣﺒﻮ آﻣﺒﻮﻟﯽ

کد برنامه: 551519739

تاریخ شروع برنامه: 1398/07/06

تاریخ پایان برنامه: 1401/07/06

اهداف برنامه:

 •  در پايان اين دوره  انتظار ميرود  دانشجو قادر باشد:
 • با تعریف، مکانیسم، علائم DVT، علل، عوارض، تشخیص، نحوه مراقبت از افراد مبتلا به DVT، درمان دارویی، نحوه پیشگیری از ترومبوآمبولی براساس EVIDENCE BASED MEDICINE و سایرگایدلاین های جهانی و کشوریDVT آشنا بوده  ومهارتهای لازم را درتشخیص و درمان افراد مبتلا به DVT  كسب نمايد.

طراح و نویسندگان برنامه:

 • دکتر جمیله ملکوتی

آزمون برنامه:

 • شرکت در آزمون از طریق سامانه یکپارچه www.ircmelms.ir بوده و مشمولین می توانند بعد از مطالعه محتوای برنامه در آزمون آنلاین شرکت کرده و به سوالات جواب دهند.
6,000تومان
کد برنامه 109

امتیازات آموزش مداوم خود را در هر مکان و زمان کسب کنید

آموزش الکترونیکی، شیوه نوین آموزش

درباره ما

olumpezeshki tabriz
tabrizcme

سامانه فروش برنامه‌های غیر حضوری مرکز‌ آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی تبریز، در راستای دسترسی آسان برنامه‌های این مرکز طراحی و پیاده سازی شده است.

شبکه های اجتماعی

تمامی حقوق معنوی این سایت متعلق به مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی تبریز می‌باشد.

سامانه فروش برنامه‌های غیرحضوری مرکز آموزش مداوم تبریز